Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn CUNG ĐIỀN TRẠCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CUNG ĐIỀN TRẠCH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Lấy cung Tài Bạch là chính, xem kèm các cung Mệnh, Điền Trạch, Phúc Đức để xem sự hao tốn tiền bạc của một lá số:

Lấy cung Tài Bạch là chính, xem kèm các cung Mệnh, Điền Trạch, Phúc Đức để xem sự hao tốn tiền bạc của một lá số:

- Các cung Tài, Điền, Phúc có các sao thất hãm như Liêm Trinh, Thái Dương, Thiên Cơ, Vũ Khúc, Tham Lang, Cự Môn, Thái Âm Hóa Kị, dễ xảy ra chuyện hao tổn tiền bạc. Liêm Trinh, Cự Môn Hóa Kị còn dễ xảy ra kiện tụng phạm pháp.

- Lộc Tồn độc tọa hội hợp với Địa Không, Địa Kiếp.

- Sao Hóa Kị hội tứ sát tinh và Không Kiếp, là hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.

- Cung Mệnh có chính tinh bình hoặc hãm, hoặc không có chính tinh, cung Tài Bạch lại không tốt, cung Điền Trạch cũng không tốt, cũng sẽ hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.

- Vũ Khúc, Thất Sát ở cung Mệnh, còn cung Tài Bạch gặp sát tinh.

- Đặc biệt chú ý hai sao Không Kiếp. Địa Không là chủ về được rồí lại mất; Địa Kiếp là chủ về thường phải hao tốn. Như Vũ Khúc và Phá Quân, hay Vũ Khúc và Thất Sát thủ cung Mệnh, còn cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp; Liêm Trinh ở cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp.

- Cung Tài Bạch có Vũ Khúc, Phá Quân hội hợp với sát tinh, cũng hao tổn tiền bạc. (Muốn xem thời gian xảy ra, phải xem tình trạng của sao và tứ hóa của đại vận, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời).

Nên xem toàn bộ mệnh bàn để xác định cung nào hung, thường sẽ hao tán tiền tài vì cung đó.

Xem thêm: NHẤT: Mệnh - Nhì: Vận - Tam: Phong thủy - Tứ: Tích âm đức - Ngũ: Độc thư "đọc sách thánh hiền"

Trải nghiệm kinh hoàng trên tàu Emperor Cruise Hạ Long

Chuyện là nhân ngày mùa hè nóng nực, quyết tâm đặt một đêm trên tàu Emperor Cruise để trải nghiệm cho xứng đáng cảm giác “ Nhất dạ đế vươ...